Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Αποτελεσματα Ηνωμενων Πολιτειων Αμερικης

Συνολικός Αριθμός χειρουργικών περιστατικών και Αποτελέσματα  Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανά είδος χειρουργείου, σύμφωνα με την Ακαδημία Θωρακικών Χειρουργών για την τελευταία 10ετια από τον Ιανουάριο 2006 έως τον Μάρτιο 2015

http://www.sts.org/sites/default/files/documents/2015Harvest2_ExecutiveSummary.pdf

Π.χ. Στον πρώτο πίνακα και στην γραφική παράσταση για Number of Mitral Valve Procedures (αριθμός περιστατικών Μιτροειδούς Βαλβίδος) βλέπουμε ότι στην τελευταία 10ετια στις ΗΠΑ έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά 52,000 περιστατικά με Αντικατάσταση της Μιτροειδούς Βαλβίδος (MV Replace) και 66,000 περιστατικά Βαλβιδοπλαστικής (επιδιόρθωση = MV Repair) της Μιτροειδούς Βαλβίδος.

Στην ίδια 10ετια βλέπουμε στον δεύτερο πίνακα, ότι η Χειρουργική Θνησιμότητα (Unadjusted Mitral Valve Operative Mortality) για Αντικατάσταση της Μιτροειδούς Βαλβίδος (MV Replace) είναι περίπου 5%, ενώ για την Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς (MV Repair) είναι 1.5%!!!!