κ.Αρώνη Πολιτείας Νέας Υόρκης

Καρδιοχειρουργικα αποτελεσματα του Υπουργειου Υγειας της Πολιτειας της Νεας Υορκης απο το 1994-2004

 Από το 1994 μέχρι το 2004 έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα των χειρουργείων της  Κας Αρώνη από το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης (NewYorkStateDepartmentofHealth, AdultCardiacSurgeryStatistics), όπως και για όλους τους καρδιοχειρουργούς της Πολιτείας, τα όποια με συνεχή συνέπεια όλα τα χρόνια ήταν καλύτερα της μεσότητας για την πολιτεία της Νέας Υόρκης (επισυναπτόμενη σελίδα και στο: New York State Department of Health, Adult Cardiac Surgery Statistics 

Π.χ. Όπως βλέπουμε στον πινάκα που ακολουθεί, για την αναφορά (Report) των ετών 1992-1994 ο μέσος όρος θνησιμότητας σε χειρουργείο CABG (Bypass=Μπαϊπάς) στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν 2.49%, ενώ της Κας Αρώνη ήταν 0.81%.

Για την αναφορά  (Report) των ετών 2002-2004 ο μέσος όρος θνησιμότητας σε χειρουργείο CABG (Bypass=Μπαϊπάς) στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν 1.85%,, ενώ της Κας Αρώνη ήταν 1.76%; και ο μέσος όρος θνησιμότητας σε όλα τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά (ALL) που περιλαμβάνει τα Μπαϊπάς, τις Βαλβίδες και τα Ανευρύσματα, για την Πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν 3.16% και για την Κα Αρώνη 2.10%. 

OMR=Observed Mortality Risk (Παρατηρούμενο Ρίσκο Θνησιμότητας)

CABG=Coronary Artery Bypass Grafting (Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη=Μπαϊπάς)

RAMR=Risk Adjusted Mortality Rate (Αναπροσαρμοσμένο Ρίσκο Θνησιμότητας)

ALL= Όλα τα χειρουργεία, δηλαδή, Μπαϊπάς, Βαλβίδες και Ανευρύσματα.

 

apotelesmata US NY