Ανατομία

Οι Βαλβιδες της Καρδιας μας
         

Ανατομία Καρδιάς 

 

Η καρδιά έχει τέσσερις κοιλότητες. Οι πάνω λέγονται κόλποι (δεξιός και αριστερός) και οι κάτω κοιλότητες, κοιλίες (δεξιά και αριστερή). Υπάρχουν 4 βαλβίδες στην καρδιά. Δύο στο δεξί τμήμα της καρδιάς, (η τριγλώχινα και η πνευμονική), και δύο βαλβίδες στο αριστερό τμήμα της καρδιάς (η μιτροειδής και η αορτική). Η δεξιά καρδιά σπρώχνει το αίμα προς τους πνεύμονες για να πάρει οξυγόνο, ενώ η αριστερή σπρώχνει το αίμα προς όλο το σώμα για μια καλή κυκλοφορία προς όλα τα όργανα. Δηλαδή τα πνευμόνια είναι ανάμεσα από την Δεξιά και την Αριστερή Καρδιά. Γι' αυτό τον λόγο παθήσεις βαλβίδων της Αριστερής Καρδιάς(της Αορτικής Βαλβίδος και της Μιτροειδούς Βαλβίδος), είτε στένωση είτε ανεπάρκεια (διαφυγή) επηρεάζουν την φυσιολογική ροή του αίματος προς τα εμπρός. Το αίμα λοιπόν συνωστίζεται προς τα πίσω στα πνευμόνια και ο άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα εύκολης κούρασης και δύσπνοιας.

Όταν η καρδιά συσπάται, η μια βαλβίδα σε κάθε ήμισυ της καρδιάς ανοίγει για να μπορέσει το αίμα να φύγει προς τα εμπρός, ενώ η άλλη βαλβίδα κλείνει για να εμποδίσει το αίμα να πάει προς τα πίσω.

Οι πιέσεις στην αριστερή καρδιά είναι πολύ πιο υψηλές από την δεξιά (12-13 πίεση στην αριστερή έναντι 2-3 στην δεξιά), και για αυτό τον λόγο οι βαλβίδες της αριστερής καρδιάς (δηλαδή η μιτροειδής και η αορτική) είναι πιο σπουδαίες, και όταν αρρωστήσουν μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά και επομένως και στον ασθενή.

Η κάθε βαλβίδα της καρδιάς αποτελείται από δύο ή τρία φυλλαράκια (γλωχίνες ή πτυχές). Η Αορτική Βαλβίδα της Αριστερής Καρδιάς, η Τριγλώχινα Βαλβίδα και η Πνευμονική Βαλβίδα της Δεξιάς Καρδιάς έχουν συνήθως τρεις γλωχίνες (πτυχές-Τρίπτυχη). Η Μιτροειδής Βαλβίδα της Αριστερής Καρδιάς είναι η μόνη βαλβίδα που έχει συνήθως δυο γλωχίνες. Η Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα είναι μια ανατομική παραλλαγή της συνήθους τρίπτυχης αορτικής βαλβίδος και υπάρχει στα 2% του συνολικού πληθυσμού.

 

icon youtube Video: Ροή αίματος στην καρδιά  

 

 

ανατομια φυσιολογικης μιτροειδους 

 

Ανατομία φυσιολογικής Μιτροειδούς Βαλβίδος

 

 

Ανατομία φυσιολογικής Τριγλωχίνος Βαλβίδος

 

Ανατομία φυσιολογικής Τριγλώχινος Βαλβίδος

 

 

Ανατομία Φυσιολογικής Αορτικής Βαλβίδος

 

 

Ανατομία φυσιολογικής Τρίπτυχης Αορτικής Βαλβίδος

 

 

 

anatomia diptixis aortikis

Ανατομία Δίπτυχης Αορτικής Βαλβίδος