Διάγνωση - Αγωγή

Διάγνωση - Φαρμακευτική Αγωγή - Παρακολούθηση

Ο γιατρός σας με το στηθοσκόπιο μπορεί να ακούσει ένα φύσημα στην καρδιά πριν ακόμη παρουσιαστούν συμπτώματα. Η διάγνωση των παθήσεων των βαλβίδων της καρδιάς μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με ένα απλό τρίπλεξ καρδιάς (υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη), η οποία είναι σύντομη και εντελώς ανώδυνη. Αυτή η μελέτη γίνεται από τους περισσότερους καρδιολόγους στα ιατρεία τους, και φυσικά σε κλινικές και νοσοκομεία.

Οι πιο συνήθεις παθήσεις βαλβίδων είναι η ανεπάρκεια (διαφυγή) της Μιτροειδούς Βαλβίδος λόγω μυξωματώδους εκφύλισης, η στένωση της Αορτικής Βαλβίδος λόγω ασβεστοποίησης και λιγότερο συχνά η ανεπάρκεια της Αορτικής Βαλβίδος.

Οι ήπιες και μέτριας σοβαρότητας παθήσεις βαλβίδων καρδιάς συνήθως δεν δημιουργούν συμπτώματα και οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή από τον καρδιολόγο τους ώστε να σταθεροποιούνται σε ένα καλό λειτουργικό επίπεδο για αρκετό καιρό. Είναι όμως άκρως απαραίτητο, ο ασθενής να παρακολουθείται από τον καρδιολόγο του με τρίπλεξ καρδιάς, προτιμητέο ανά εξάμηνο, και οπωσδήποτε κάθε χρόνο, για να αναπροσαρμόζεται η φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθείται η εξέλιξη της βαλβιδοπάθειας και η λειτουργία της καρδιάς. Αυτή η παρακολούθηση συνήθως γίνεται αξιόπιστα με ένα Τρίπλεξ Καρδιάς, το οποίο συνιστάται ανά έξι μήνες σε μετρίου βαθμού βαλβιδοπάθειες, και ανά χρόνο σε ήπιου βαθμού βαλβιδοπάθειες. 

Έτσι θα μπορεί να γίνει μια καρδιοχειρουργική παρέμβαση στην βαλβιδοπάθεια εγκαίρως προτού χειροτερέψει η λειτουργικότητα της καρδιάς, ο ασθενής εισέλθει σε καρδιακή ανεπάρκεια και ανέβει σημαντικά το ρίσκο ενός χειρουργείου.