Βαλβιδοπάθειες

Βαλβιδοπαθειες

Όταν η πάθηση της βαλβίδας προχωρήσει σε σοβαρό βαθμό, τότε οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν συμπτώματα.

ΟΛΕΣ οι Συμπτωματικές Βαλβιδοπάθειες έχουν χειρουργικές ενδείξεις, τεκμηριωμένες εκτενώς από την καρδιολογική βιβλιογραφία.

Πολύ σπουδαίο είναι επίσης το γεγονός ότι η βαλβιδοπάθεια μπορεί να έχει αρχίσει να επηρεάζει την λειτουργικότητα της καρδιάς και ο ασθενής να μην αντιλαμβάνεται συγκεκριμένα συμπτώματα, ή τα συμπτώματα να έχουν προχωρήσει τόσο αργά, ώστε να τα αποδίδει σε άλλους λόγους, π.χ. εύκολη κούραση , αδυναμία η δύσπνοια λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Ορισμένα άτομα με σοβαρή Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδο δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, αλλα ωστόσο έχουν καθαρές χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες. Δηλαδή, εφ'όσον η βαλβίδα μπορεί σε έμπειρα χέρια να επιδιορθωθεί, δεν περιμένουμε περαιτέρω, έτσι ώστε να αποφύγουμε να μεγαλώσει η καρδιά και να μην ρισκάρουμε να μειωθεί η λειτουργικότητα της.

Όταν οι διαστάσεις ή/και η λειτουργικότητα της καρδιάς έχουν επηρεαστεί από την βαλβιδοπάθεια, το ρίσκο της καρδιοχειρουργικής επέμβασης αυξάνεται και επίσης μετά την επέμβαση η καρδιά μπορεί να μην ανακάμψει στις διαστάσεις της ή/και την λειτουργία της, με αποτέλεσμα και να επηρεάσει σημαντικά την μακροχρόνια επιβίωση του ασθενούς, ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τους ηλικιακά νέους ασθενείς.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι από το Αμερικανικό Καρδιολογικό Κολλέγιο και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία με παραμέτρους που καθογηγούν για πότε ενδείκνυται μια χειρουργική επέμβαση ή όχι σε όλες τις βαλβιδοπάθειες, βασισμένοι σε εκτεταμένη βιβλιογραφία και έρευνα.


Κατευθυντήριες Οδηγίες για Βαλβιδοπάθειες Καρδιάς

2014 AHA/ACC Guidelines for the management of patients with Valvular Heart Disease

2012 European Guidelines on the Management of Valvular Heart Valve Disease (version 2012)