Επαγγελματική εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία

Στην 23ετη καρδιοχειρουργική καριέρα της έχει διεκπεραιώσει άνω των 5,000 καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, μέσα σε ένα ευρύ φάσμα της καρδιοχειρουργικής, με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση από τα χρόνια της ειδικότητας της σε:

 1. Σύνθετες Επιδιορθώσεις (Σύνθετες Βαλβιδοπλαστικές) Βαλβίδων Καρδιάς (Μιτροειδούς, Τριγλώχινος και Αορτικής) και συγκεκριμένα:
 2. - Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς με χρήση τεχνητών νεοχορδών και δακτυλίου,
  - Βαλβιδοπλαστικές Τριγλώχινος με χρήση δακτυλίου,
  - Βαλβιδοπλαστικές Αορτικής με χειρουργική επέμβαση David (διατήρηση της φυσιολογικής αορτικής βαλβίδας, ιδίως για νέους ασθενείς με το σύνδρομο Marfan)

 3. Πολλαπλές Βαλβιδοπλαστικές/Αντικαταστάσεις Βαλβίδων
 4. Χειρουργεία Ανευρυσμάτων Αορτικής Ρίζας και Ανιούσης Αορτής
 5. Χειρουργεία Ανευρυσμάτων Ανιούσης Αορτής, Ημιτόξου και Αορτικού Τόξου με χρήση βαθειάς υποθερμίας και Παύση Κυκλοφορίας
 6. Δεύτερη φορά επανεγχείρηση για βαλβιδοπάθειες
 7. Εκτομή Μορφωμάτων Καρδιάς (Μυξώματα, Ινοελαστώματα κλπ)
 8. Mini Στερνοτομή σε επεμβάσεις βαλβίδων
 9. Χειρουργική Εξαίρεση Κολπικής Μαρμαρρυγής (Surgical Ablation)
 10. Συγγενής Καρδιοπάθειες Ενηλικών (Μεσοκολπική Επικοινωνία, Επιδιόρθωση Δίπτυχης Αορτικής Βαλβίδος κλπ)
 11. Αισθητικές Τομές για νεαρές γυναίκες, και φυσικά
 12. Tα πιο βατά περιστατικά των εγχειρήσεων Bypass (Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη για Στεφανιαία Νόσο με εκταταμένη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων).

 

 Κατά τη διάρκεια της 12ετούς επαγγελματικής καριέρας της στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης (1993-2005) υπάρχουν επίσημα δημοσιευμένα τα χειρουργικά της αποτελέσματα από το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης.