Άμεσα και Μακροχρόνια Αποτελέσματα

Αμεσα και Μακροχρονια Αποτελεσματα

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για τις βαλβιδοπάθειες καρδιάς ήταν από τις πρώτες επεμβάσεις στην καρδιά και ήδη έχει συσσωρευτεί μια εμπειρία άνω των 50 ετών με εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά. Όπως είναι φυσικό, οι τεχνικές έχουν εξελιχτεί και βελτιωθεί σημαντικά, και κατά συνέπεια την τελευταία δεκαετία τα Άμεσα χειρουργικά αποτελέσματα τα οποία έχουν καταγραφεί είναι άριστα, όπως τεκμηριώνονται στα καρδιοχειρουργικά αποτελέσματα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγάλο αριθμό περιστατικών ανά κατηγορία χειρουργείου ( Κα Αρώνη Πολιτείας Νέας Υόρκης και αποτελέσματα ΗΠΑ).

Οι εγχειρήσεις για βαλβιδοπάθειες καρδιάς έχουν επίσης άριστα Μακροχρόνια αποτελέσματα.

Ιδίως οι βαλβιδοπλαστικές σε νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, γιατί μπορούν να δώσουν πολλές δεκαετίες στον ασθενή, χωρίς τις επιπλοκές των προσθετικών βαλβίδων καρδιάς (βιολογικών ή μηχανικών βαλβίδων).

Όταν η σοβαρή βαλβιδοπάθεια αντιμετωπίζεται χειρουργικά εγκαίρως, πριν επηρεαστεί η λειτουργικότητα της καρδιάς, τότε ο ασθενής μετεγχειρητικά επανέρχεται στην αναμενόμενη επιβίωση ανάλογα του φύλου του, δηλαδή είναι σαν να μην έκανε ποτέ χειρουργείο καρδιάς.

Εάν όμως έχει ήδη επηρεαστεί η λειτουργικότητα της καρδιάς, τότε και το χειρουργικό ρίσκο αυξάνεται, και η μετεγχειρητική επιβίωση του ασθενούς θα είναι μειωμένη, ανάλογα με τον βαθμό μείωσης αυτής της καρδιακής λειτουργικότητας.

Για να μπορούν λοιπόν να εξασφαλιστούν τα καλυτέρα Άμεσα και Μακροχρόνια μετεγχειρητικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο ο ασθενής με βαλβιδοπάθεια να έχει μια έγκαιρη διάγνωση, να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και να συνιστάται μια καρδιοχειρουργική επέμβαση, όταν η βαλβιδοπάθεια είναι μεν σοβαρή αλλά η καρδιά του είναι ακόμη σε καλή κατάσταση.