Ανευρύσματα

Ανευρυσματα

ΟΛΟΙ οι ασθενείς με Συμπτωματικά Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής πρέπει να χειρουργούνται Άμεσα, εκτός εάν το χειρουργικό ρίσκο είναι απαγορευτικό.

ΟΛΑ τα άτομα χωρίς συμπτώματα με Ανευρύσματα Ανιούσης Αορτής-Αορτικής Ρίζας 5.5 εκατοστών και άνω πρέπει να εκτιμούνται Άμεσα για χειρουργική επέμβαση.

Επίσης σπουδαία είναι η ετήσια αλλαγή στο μέγεθος του ανευρύσματος. Εάν το ανεύρυσμα έχει μεγαλώσει 5 χιλιοστά μέσα σε ένα χρόνο, τότε συνιστάται χειρουργική επέμβαση γιατί θεωρείται επικίνδυνο για άμεση ρήξη.

Σε νεαρά άτομα (συνήθως κάτω των 60 ετών) με Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής είναι πιο πιθανόν η αορτή να υπολείπεται κατασκευαστικά, δηλαδή τα τοιχώματα της αορτής να έχουν ελαττωματική ανθεκτικότητα (π.χ. άτομα με Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα, με γνωστή η άγνωστη διάγνωση Marfan, σύνδρομο Loeys-Dietz ή Ehlers-Danlos κλπ). Η πιο συχνή κληρονομική πάθηση που συσχετίζεται με τα ανευρύσματα Ανιούσης Αορτής/Αορτικής Ρίζας είναι η Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα, η οποία είναι μια ανατομική παραλλαγή της συνήθης τρίπτυχης αορτικής βαλβίδος, και υπάρχει στα 2% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή ενός σοβαρού αριθμού ανθρώπων. Ο ένας στους τρεις ανθρώπους (30%) με Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα θα παρουσιάσει ανεύρυσμα στην ανιούσα αορτή κατά την διάρκεια της ζωής του.

Στα νεαρά άτομα με Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής, επειδή είναι νέα, σε καλή φυσική κατάσταση (συνεπώς το χειρουργικό ρίσκο είναι μικρό) και έχουν δεκαετίες ζωής μπροστά τους (που θα τους προλάβει πρώτα το ανεύρυσμα), συνιστάται χειρουργική επέμβαση όταν το ανέυρυσμα έχει μικρότερο μέγεθος, συνήθως στα 5.0 εκατοστά.

Σε πολύ νεαρά άτομα κάτω των 40 ετών, ένα ανεύρυσμα άνω των 4.5 εκατοστών θεωρείται σημαντικότατο γιατί υποδηλώνει μια κληρονομική πάθηση και μια πολύ επιθετική νόσο με σοβαρά μειωμένη την ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων της αορτής και θα πρέπει να εκτιμηθεί για χειρουργική επέμβαση.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι για τα Ανευρύσματα Αορτικής Ρίζας, Ανιούσης Αορτής και Αορτικού Τόξου υπάρχει μόνον η χειρουργική επέμβαση, εν αντιθέσει με ανευρύσματα της Κατιούσας Θωρακικής και Κοιλιακής Αορτής, όπου σε αρκετούς ασθενείς μπορεί να τοποθετηθεί ένα στεντ χωρίς χειρουργείο.

Οι πιο συνήθεις, και κατά το πλείστο θανάσιμες, επιπλοκές των Ανευρυσμάτων  Θωρακικής Αορτής ειναι ο Διαχωρισμός του Ανευρύσματος, η Ρήξη και ο Αιφνίδιος Θάνατος.

Η επιθετική αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων Θωρακικής Αορτής και ιδίως της Αορτικής Ρίζας και της Ανιούσης Αορτής απορρέει απο το γεγονός οτι η προγραμματισμένη αντιμετώπιση τους έχει ενα πολύ μικρό χειρουργικό ρίσκο (2.5% ρίσκο θνησιμότητας χειρουργείου), ενώ η αναμονή εγκυμονεί την πιθανότητα Αιφνίδιου Θανάτου, και εαν ο ασθενής επιβιώσει απο ένα Διαχωρισμό (σκίσιμο του εσωτερικού τοιχώματος της αορτής),  η επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ειναι αναγκαία έχει ένα χειρουργικό ρίσκο θνησιμότητας απο 25% και άνω!!

Για ένα ανέυρυσμα της Ανιούσης Αορτής απο 5.0cm εως 5.9cm το ετήσιο ποσοστό σοβαρών επιπλοκών  (Θανάτου, Ρήξεως και Διαχωρισμού) είναι 6.5%!! 

Δηλαδή ένας ασθενής με Ανέυρυσμα Ανιούσης Αορτής μεταξύ 5.0-5.9 εκατοστά περιμένοντας ένα χρόνο παίρνει ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο σοβαρών επιπλοκών (6.5% ετήσιο) έναντι ενός και μοναδικού (δηλαδή οχι κάθε χρόνο) ρίσκου χειρουργικής επέμβασης της τάξεως του 2.5%!!!!

 

Natural History of Thoracic Aortic Aneurysms: Indications for Surgery, and Surgical Versus Nonsurgical Risks,  John Elefteriades MD, Annals of Thoracic Surgery 2002;74:S1877-80

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12440685

 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι Αλγόριθμοι από τις Ιατρικές Ακαδημίες Αμερικής και Ευρώπης με παραμέτρους για πότε ενδείκνυται μια χειρουργική επέμβαση ή όχι για όλα τα Θωρακικά Ανευρύσματα, βασισμένοι σε εκτεταμένη βιβλιογραφία και έρευνα.

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διάγνωση και την Διαχείριση των Ανευρυσμάτων Θωρακικής Αορτής:

2010 Guidelines for the Diagnosis and Management of Patients with Thoracic Aortic Disease, Hiratzka et al. 

2014 European Society of Cardiology (ESC) Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases

Οι πιο συνήθεις, και κατά το πλείστο θανάσιμες, επιπλοκές των Ανευρυσμάτων  Θωρακικής Αορτής ειναι ο Διαχωρισμός του Ανευρύσματος, η Ρήξη και ο Αιφνίδιος Θάνατος.

Η επιθετική αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων Θωρακικής Αορτής και ιδίως της Αορτικής Ρίζας και της Ανιούσης Αορτής απορέει απο το γεγονός οτι η προγραμματισμένη αντιμετώπιση τους έχει ενα πολύ μικρό χειρουργικό ρίσκο (2.5% ρίσκο θνησιμότητας χειρουργείου), ενώ η αναμονή εγκυμονεί την πιθανότητα Αιφνίδιου Θανάτου, και εαν ο ασθενής επιβιώσει έναν Διαχωρισμό (σκίσιμο του εσωτερικού τοιχώματος της αορτής),  η επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ειναι αναγκαία έχει ένα χειρουργικό ρίσκο θνησιμότητας απο 25% και άνω!!

Για ένα ανέυρυσμα της Ανιούσης Αορτής απο 5.0cm εως 5.9cm το ετήσιο ποσοστό σοβαρών επιπλοκών  (Θανάτου, Ρήξεως και Διαχωρισμού) είναι 6.5%!!

Δηλαδή ένας ασθενής με Ανέυρυσμα Ανιούσης Αορτής μεταξύ 5.0-5.9 εκατοστά περιμένοντας ένα χρόνο πέρνει ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο σοβαρών επιπλοκών (6.5% ετήσιο) έναντι ενός και μοναδικού (δηλαδή οχι κάθε χρόνο) ρίσκου χειρουργικής επέμβασης της τάξεως του 2.5%!!!!

Natural History of Thoracic Aortic Aneurysms: Indications for Surgery, and Surgical Versus Nonsurgical Risks,  John Elefteriades MD, Annals of Thoracic Surgery 2002;74:S1877-80

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12440685